مصاحبه اختصاصی با رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96

Home / مصاحبه اختصاصی با رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96

گفت و گویی مفصل با سید امیررضا موسوی، رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور   سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  سید امیررضا موسوی از یزد مدرسه نمونه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96

گفت و گویی مفصل با سید امیررضا موسوی، رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور   سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  سید امیررضا موسوی از یزد مدرسه نمونه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96