جزئیات حادثه سقوط در دانشگاه تهران

Home / جزئیات حادثه سقوط در دانشگاه تهران

جزئیات حادثه سقوط در دانشگاه تهران

امروز فردی در دانشگاه تهران از یکی از ساختمان های این دانشگاه سقوط کرد که منجر به فوت وی شد. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساتید دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز فردی که هنوز مشخص نیست دانشجو و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزئیات حادثه سقوط در دانشگاه تهران

امروز فردی در دانشگاه تهران از یکی از ساختمان های این دانشگاه سقوط کرد که منجر به فوت وی شد. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساتید دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز فردی که هنوز مشخص نیست دانشجو و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزئیات حادثه سقوط در دانشگاه تهران