بازی‌های ضعیف به تیم ملی ضربه زد/ انتقال خشونت کی‌روش به بازیکنان

Home / بازی‌های ضعیف به تیم ملی ضربه زد/ انتقال خشونت کی‌روش به بازیکنان

بازی‌های ضعیف به تیم ملی ضربه زد/ انتقال خشونت کی‌روش به بازیکنان
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: وقتی‌ کی‌روش در هر بازی به داوری اعتراض می‌کرد، نتیجه‌اش همین رفتار خشونت‌بار و اشتباهات وحشتناک ‌بازیکنان مقابل ژاپن شد.

بازی‌های ضعیف به تیم ملی ضربه زد/ انتقال خشونت کی‌روش به بازیکنان

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: وقتی‌ کی‌روش در هر بازی به داوری اعتراض می‌کرد، نتیجه‌اش همین رفتار خشونت‌بار و اشتباهات وحشتناک ‌بازیکنان مقابل ژاپن شد.
بازی‌های ضعیف به تیم ملی ضربه زد/ انتقال خشونت کی‌روش به بازیکنان