جزوه دینامیک فیزیک بهمراه نکات تستی مهم

Home / جزوه دینامیک فیزیک بهمراه نکات تستی مهم

جزوه فیزیک مبحث دینامیک و نکات تستی مهم همراه با تست های کنکور سراسری از سال 80 تا 94‎ آقای حسین زاده     کارشناس ارشد فیزیک هسته ای و دبیر فیزیک مدارس شهرستان تهران

نوشته جزوه دینامیک فیزیک بهمراه نکات تستی مهم اولین بار در کنکور پدیدار شد.