بخشنامه ترمیم معدل و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی

Home / بخشنامه ترمیم معدل و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی

ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی فارغ التحصیلان دوره متوسطه      

نوشته بخشنامه ترمیم معدل و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی اولین بار در کنکور پدیدار شد.