عدم تغییر خدمات رفاهی دانشجویی با اجرای آمایش آموزش عالی

Home / عدم تغییر خدمات رفاهی دانشجویی با اجرای آمایش آموزش عالی

رئیس سازمان امور دانشجویان

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد:اجرای طرح آمایش آموزش عالی تغییری در استفاده از امکانات رفاهی هر دانشگاه برای خود دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.
پرتال دانشگاهی به نقل از مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای طرح آمایش آموزش عالی و ساماندهی دانشگاه ها تغییری در ارائه خدمات رفاهی به دانشگاه ها ایجاد خواهد کرد گفت: امکانات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وجود دارد و از این امکانات استفاده می شود.
وی ادامه داد: به طور طبیعی هر نوع تغییر در مدیریت و نحوه اداره آنها ایجاد شود در بحث استفاده دانشجویان از خدمات رفاهی مثل خوابگاه و سلف تغییر خاصی ایجاد نمی شود.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: البته این موضوع باعث می شود دانشگاه ها با هماهنگی با یکدیگر از امکانات یکدیگر استفاده بهینه داشته باشند.
صدیقی تاکید کرد: بنابراین طرح آمایش آموزش عالی و ساماندهی موسسات آموزش عالی تغییری در استفاده از امکانات هر دانشگاه برای خود دانشگاه ایجاد نخواهد کرد، فقط دانشگاه ها باهم هماهنگ شده و بهتر می توانند از امکانات یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش مهر، منصور غلامی وزیر علوم پیش از این اعلام کرده بود در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی که بخش مهمی از آمایش آموزش عالی است، مراکز آموزش عالی کوچک به پردیس یک یا دو دانشگاه موجود در استان تبدیل می‌شوند.
منبع