کاهش ۲۵ درصدی شهریه مقطع ارشد پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

Home / کاهش ۲۵ درصدی شهریه مقطع ارشد پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

کاهش ۲۵ درصدی شهریه مقطع ارشد پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

رئیس پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی از کاهش شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۶-۹۵ خبر داد. بیژن عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه خوارزمی شهریه مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاهش ۲۵ درصدی شهریه مقطع ارشد پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

رئیس پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی از کاهش شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۶-۹۵ خبر داد. بیژن عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه خوارزمی شهریه مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاهش ۲۵ درصدی شهریه مقطع ارشد پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

سپهر نیوز