پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انتخاب شد

Home / پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انتخاب شد

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انتخاب شد
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد استان مازندران و واحد ساری گفت: همایون موتمنی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به‌عنوان پژوهشگر برتر سال 97 تجلیل شد.

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انتخاب شد

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد استان مازندران و واحد ساری گفت: همایون موتمنی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به‌عنوان پژوهشگر برتر سال 97 تجلیل شد.
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انتخاب شد