علائم خروج مسکن از رکود مشاهده نمی‌شود

Home / علائم خروج مسکن از رکود مشاهده نمی‌شود

علائم خروج مسکن از رکود مشاهده نمی‌شود
عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با تأکید بر اینکه متأسفانه از مسکن نه برای نیاز مردم بلکه برای اغراض سیاسی سوء استفاده می‌شود، گفت: هیچ نشانه‌ای از خروج مسکن از رکود در سال جاری دیده نمی‌شود.

علائم خروج مسکن از رکود مشاهده نمی‌شود

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با تأکید بر اینکه متأسفانه از مسکن نه برای نیاز مردم بلکه برای اغراض سیاسی سوء استفاده می‌شود، گفت: هیچ نشانه‌ای از خروج مسکن از رکود در سال جاری دیده نمی‌شود.
علائم خروج مسکن از رکود مشاهده نمی‌شود

بک لینک رنک 8

روزنامه قانون