امدادرسانی نیروهای کشتیرانی در حادثه کشتی تجاری

Home / امدادرسانی نیروهای کشتیرانی در حادثه کشتی تجاری

امدادرسانی نیروهای کشتیرانی در حادثه کشتی تجاری
سخنگوی اورژانس با اشاره به حادثه سوراخ شدن کشتی تجاری نارگل در دریای خزر گفت: مسئولان بنادر و کشتیرانی در حال رفع مشکل هستند و نیازی به حضور اورژانس نیست.

امدادرسانی نیروهای کشتیرانی در حادثه کشتی تجاری

سخنگوی اورژانس با اشاره به حادثه سوراخ شدن کشتی تجاری نارگل در دریای خزر گفت: مسئولان بنادر و کشتیرانی در حال رفع مشکل هستند و نیازی به حضور اورژانس نیست.
امدادرسانی نیروهای کشتیرانی در حادثه کشتی تجاری