آموزش و پرورش سختی امتحانات خرداد 95 را رد کرد

Home / آموزش و پرورش سختی امتحانات خرداد 95 را رد کرد

آموزش و پرورش سختی امتحانات خرداد 95 را رد کرد

نحوه طراحی سوالات امتحانات نهایی از آن دست موضوعاتی است که هرسال دانش آموزانی در برخی دروس نسبت به سختی آن اعتراض می‌کنند. امسال نیز سختی سوالات طراحی شده بخصوص در دروس “شیمی” و “عربی” باعث گلایه دانش آموزان و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش و پرورش سختی امتحانات خرداد 95 را رد کرد

نحوه طراحی سوالات امتحانات نهایی از آن دست موضوعاتی است که هرسال دانش آموزانی در برخی دروس نسبت به سختی آن اعتراض می‌کنند. امسال نیز سختی سوالات طراحی شده بخصوص در دروس “شیمی” و “عربی” باعث گلایه دانش آموزان و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش و پرورش سختی امتحانات خرداد 95 را رد کرد

روزنامه قانون