پوتین دستور خروج نیروهای روسی را از سوریه صادر کرد

Home / پوتین دستور خروج نیروهای روسی را از سوریه صادر کرد