«صلاحیت حرفه ای» در دستور کاری دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۹

Home / «صلاحیت حرفه ای» در دستور کاری دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۹

معاون دانشگاه به مهر خبرداد:

«صلاحیت حرفه ای» در دستور کاری دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۹

«صلاحیت حرفه ای» در دستور کاری دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۹

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با تشریح برنامه های سال ۹۹ از رایزنی این دانشگاه برای برگزاری آموزش های صلاحیت حرفه ای و صدور گواهی آن توسط دانشگاه خبر داد.

محسن محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه هایی که در سال ۹۸ به صورت موفق در دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرا شد، سطح بندی و ارزیابی مراکز علمی کاربردی در سطح کشور بود که تاثیر بسزایی در شناسایی مراکز توسط خود مراکز و دانشگاه داشت و همچنین موجب ارتقا وضعیت موجود شد.

وی ادامه داد: برگزاری موفقیت آمیز آزمون های متمرکز در سراسر کشور از دیگر برنامه های موفق سال ۹۸ بود که در ۲۰ عنوان درس آزمون متمرکز انجام و باعث شد مراکز آموزشی از مدرسین دانشگاه تا دانشجویان موضوع درس ها را جدی تر بگیرند و این موضوع در ارتقای کیفی دانشگاه موثر است.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد:  نکته دگیری که با جدیت دنبال شد این بود که مراکز آموزش عالی علمی کاربردی که رئیس و سرپرست آنها، واجد شرایط دستورالعمل موجود نبود و یا مدیریت آنها به اتمام رسیده بود، ساماندهی شود و سعی شد که مشکل برطرف شود و می توان گفت که این مراکز اکنون دارای سرپرست و یا رئیس قانونی هستند.

محمدی زاده افزود: کار مهم دگیری که انجام شد، برخی از امور مراکز علمی کاربردی که در ستاد مرکزی انجام می شد با مصوبه هیات رئیسه به واحدهای استانی تفویض شد و این کار باعث سرعت و تسهیل مسایل امور آموزشی واحدهای استانی دانشگاه شد.

وی با اشاره به صلاحیت حرفه ای افزود: حوزه معاونت نظارت و سنجش در کارگروه‌های تخصصی که در شورای عالی آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل شد بسیار فعال شرکت کرد و مقدماتی فراهم کرده ایم که بتوانیم موضوع صلاحیت حرفه ای را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم و به آن به طور جدی بپردازیم.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: رایزنی هایی داشته ایم که بحث آموزش های مربوطه و صدور گواهی های صلاحیت های حرفه ای توسط دانشگاه صورت گیرد که شاهد نتایج آن در سال ۹۹ خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اقدامات سال ۹۸ همه انجام شد و با جدیت بیشتر سال ۹۹ ادامه خواهد داشت، بحث ارزیابی و سطح بندی مراکز علمی و کاربردی در سال جاری با دقت بیشتری انجام خواهد شد و حتی شاخص های خود را افزایش داده ایم و ضرایب آن علمی تر تهیه شده است که نتایج آن با شرایط واقعی مراکز انطباق بیشتری خواهد داشت.

محمدی زاده خاطرنشان کرد: همچنین برای اجرای آزمون های متمرکز و افزایش تعداد دروسی که برای آنها آزمون متمرکز برگزار می شد در حال برنامه ریزی هستیم عموما درس هایی را برای آن آزمون متمرکز برگزار کردیم که بیشتر جنبه تئوری و نظری داشتند اجرای آزمون های متمرکز برای دوره هایی که مهارتی هستند در دستور کار قرار دارد.