گاردریل و سرعت‌گیرها در مسیر اتوبوس‌های علوم و تحقیقات نصب می‌شود

Home / گاردریل و سرعت‌گیرها در مسیر اتوبوس‌های علوم و تحقیقات نصب می‌شود

گاردریل و سرعت‌گیرها در مسیر اتوبوس‌های علوم و تحقیقات نصب می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از اقدامات دانشگاه قبل، حین و بعد از حادثه اتوبوس علوم و تحقیقات پرداخت.

گاردریل و سرعت‌گیرها در مسیر اتوبوس‌های علوم و تحقیقات نصب می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از اقدامات دانشگاه قبل، حین و بعد از حادثه اتوبوس علوم و تحقیقات پرداخت.
گاردریل و سرعت‌گیرها در مسیر اتوبوس‌های علوم و تحقیقات نصب می‌شود