کار دانشجویی یا بیگاری ؟

Home / کار دانشجویی یا بیگاری ؟

کار دانشجویی یا بیگاری ؟

کار دانشجویی یا بیگاری؟ دکتری ساعتی 3000 تومان! فاطمه زارعی     وارد یک مغازه می شود و مبلغ 100 هزار تومان کتاب می خرد اما به فروشنده می گوید لطفا ” دانشجویی حساب کنید. ” دانشجویی حساب کردن ” …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کار دانشجویی یا بیگاری ؟

کار دانشجویی یا بیگاری؟ دکتری ساعتی 3000 تومان! فاطمه زارعی     وارد یک مغازه می شود و مبلغ 100 هزار تومان کتاب می خرد اما به فروشنده می گوید لطفا ” دانشجویی حساب کنید. ” دانشجویی حساب کردن ” …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کار دانشجویی یا بیگاری ؟

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید