چه عواملی شکل‌گیری حماسه 9 دی را رقم زد

Home / چه عواملی شکل‌گیری حماسه 9 دی را رقم زد

چه عواملی شکل‌گیری حماسه 9 دی را رقم زد
رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم گفت: ملت بابصیرت، حماسه 9 دی را به پیروی از منویات رهبر انقلاب اسلامی خلق کردند.

چه عواملی شکل‌گیری حماسه 9 دی را رقم زد

رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم گفت: ملت بابصیرت، حماسه 9 دی را به پیروی از منویات رهبر انقلاب اسلامی خلق کردند.
چه عواملی شکل‌گیری حماسه 9 دی را رقم زد