پیروزی بر تنیس روی میز پتروشیمی دور از دسترس دانشگاه آزاد نیست

Home / پیروزی بر تنیس روی میز پتروشیمی دور از دسترس دانشگاه آزاد نیست

پیروزی بر تنیس روی میز پتروشیمی دور از دسترس دانشگاه آزاد نیست
سرپرست تیم تنیس روی میز باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برد تیم پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) دور از دسترس تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیست.

پیروزی بر تنیس روی میز پتروشیمی دور از دسترس دانشگاه آزاد نیست

سرپرست تیم تنیس روی میز باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برد تیم پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) دور از دسترس تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیست.
پیروزی بر تنیس روی میز پتروشیمی دور از دسترس دانشگاه آزاد نیست