همایش سراسری «مدیریت جهادی» برگزار می‌شود

Home / همایش سراسری «مدیریت جهادی» برگزار می‌شود

همایش سراسری «مدیریت جهادی» برگزار می‌شود
پنجمین همایش سراسری «مدیریت جهادی»با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری و مدیران برگزیده جهادی برگزار می‌شود.

همایش سراسری «مدیریت جهادی» برگزار می‌شود

پنجمین همایش سراسری «مدیریت جهادی»با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری و مدیران برگزیده جهادی برگزار می‌شود.
همایش سراسری «مدیریت جهادی» برگزار می‌شود