هشدار به مخاطبان درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر

Home / هشدار به مخاطبان درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر

هشدار به مخاطبان درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر
مدیر امور سینماهای سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر تأکید کرد مردم از تهیه بلیت خارج از گیشه یا بازار سیاه خودداری کنند.

هشدار به مخاطبان درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر

مدیر امور سینماهای سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر تأکید کرد مردم از تهیه بلیت خارج از گیشه یا بازار سیاه خودداری کنند.
هشدار به مخاطبان درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر