نفس های آخر کنکور 95

Home / نفس های آخر کنکور 95

نفس های آخر کنکور 95

نفس های آخر کنکور 95 علیرضا افشار     بعضی وقتا هست…همه چی انگار خوبه….انگار ی جورایی بابه دلت میگذره روزگارت…تو فقط محو این همه خوشی هستی این همه لذت ، این همه شور و شوقت برای یورش به سمت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نفس های آخر کنکور 95

نفس های آخر کنکور 95 علیرضا افشار     بعضی وقتا هست…همه چی انگار خوبه….انگار ی جورایی بابه دلت میگذره روزگارت…تو فقط محو این همه خوشی هستی این همه لذت ، این همه شور و شوقت برای یورش به سمت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نفس های آخر کنکور 95

خرم خبر