نشست خبری اجلاس مسئولان کانون‌ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

Home / نشست خبری اجلاس مسئولان کانون‌ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

نشست خبری اجلاس مسئولان کانون‌ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی
نشست خبری اولین اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی صبح شنبه 6 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

نشست خبری اجلاس مسئولان کانون‌ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

نشست خبری اولین اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی صبح شنبه 6 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.
نشست خبری اجلاس مسئولان کانون‌ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی