منازعه بی‌جان بر سر ارتش واحد اروپایی

Home / منازعه بی‌جان بر سر ارتش واحد اروپایی

منازعه بی‌جان بر سر ارتش واحد اروپایی
بسیاری از شهروندان اروپایی خواستار اضمحلال پیمان آتلانتیک شمالی و ایجاد ارتش مستقل اروپایی (به‌دوراز مداخله و سلطه امنیتی آمریکا) هستند.

منازعه بی‌جان بر سر ارتش واحد اروپایی

بسیاری از شهروندان اروپایی خواستار اضمحلال پیمان آتلانتیک شمالی و ایجاد ارتش مستقل اروپایی (به‌دوراز مداخله و سلطه امنیتی آمریکا) هستند.
منازعه بی‌جان بر سر ارتش واحد اروپایی