معرفی رئیس جدید دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

Home / معرفی رئیس جدید دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

معرفی رئیس جدید دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
آیین معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون با حضور مسئولان این دانشگاه برگزار شد.

معرفی رئیس جدید دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

آیین معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون با حضور مسئولان این دانشگاه برگزار شد.
معرفی رئیس جدید دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون