مرگ 9 معدنچی در روسیه

Home / مرگ 9 معدنچی در روسیه

مرگ 9 معدنچی در روسیه
دست‌کم 9 نفر در انفجار معدنی در اورالکی روسیه کشته شدند.

مرگ 9 معدنچی در روسیه

دست‌کم 9 نفر در انفجار معدنی در اورالکی روسیه کشته شدند.
مرگ 9 معدنچی در روسیه