مرضیه هاشمی بعد از 11 روز بازداشت آزاد شد

Home / مرضیه هاشمی بعد از 11 روز بازداشت آزاد شد

مرضیه هاشمی بعد از 11 روز بازداشت آزاد شد
خبرنگار پرس تی‌وی که در آمریکا به‌صورت غیرقانونی و به‌مدت 11 روز بازداشت شده بود، صبح امروز آزاد شد.

مرضیه هاشمی بعد از 11 روز بازداشت آزاد شد

خبرنگار پرس تی‌وی که در آمریکا به‌صورت غیرقانونی و به‌مدت 11 روز بازداشت شده بود، صبح امروز آزاد شد.
مرضیه هاشمی بعد از 11 روز بازداشت آزاد شد