غلبه لورکوزن و لایپزیش مقابل حریفان

Home / غلبه لورکوزن و لایپزیش مقابل حریفان

غلبه لورکوزن و لایپزیش مقابل حریفان
هفته هفدهم بوندس‌لیگای آلمان با انجام پنج دیدار دیگر پیگیری شد و بایر لورکوزن و لایپزیش مقابل میهمانان خود به پیروزی پرگل دست یافتند.

غلبه لورکوزن و لایپزیش مقابل حریفان

هفته هفدهم بوندس‌لیگای آلمان با انجام پنج دیدار دیگر پیگیری شد و بایر لورکوزن و لایپزیش مقابل میهمانان خود به پیروزی پرگل دست یافتند.
غلبه لورکوزن و لایپزیش مقابل حریفان