علایی‌نوین ثبت‌نام برای نقل و انتقالات دانشجویان تا پانزدهم خرداد ادامه دارد

Home / علایی‌نوین ثبت‌نام برای نقل و انتقالات دانشجویان تا پانزدهم خرداد ادامه دارد

علایی‌نوین

ثبت‌نام برای نقل و انتقالات دانشجویان تا پانزدهم خرداد ادامه دارد
معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از امکان ثبت درخواست انتقال دانشجویان این دانشگاه تا پانزدهم خرداد خبر داد.

علایی‌نوین

ثبت‌نام برای نقل و انتقالات دانشجویان تا پانزدهم خرداد ادامه دارد

معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از امکان ثبت درخواست انتقال دانشجویان این دانشگاه تا پانزدهم خرداد خبر داد.
علایی‌نوین

ثبت‌نام برای نقل و انتقالات دانشجویان تا پانزدهم خرداد ادامه دارد

اس ام اس جدید