ظریف فردا عازم سوئیس می‌شود

Home / ظریف فردا عازم سوئیس می‌شود

ظریف فردا عازم سوئیس می‌شود
وزیر امور خارجه کشورمان فردا به ژنو سوئیس سفر خواهد کرد.

ظریف فردا عازم سوئیس می‌شود

وزیر امور خارجه کشورمان فردا به ژنو سوئیس سفر خواهد کرد.
ظریف فردا عازم سوئیس می‌شود