ظرفیت اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی افزایش یافت

Home / ظرفیت اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی افزایش یافت

ظرفیت اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی افزایش یافت

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: درحال تدوین آیین نامه ای درخصوص اجرای فرصت مطالعاتی در وزارت علوم هستیم تا روند فعالیت در این حوزه یکپارچه شود. وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر روند اجرای فرصت مطالعاتی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی افزایش یافت

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: درحال تدوین آیین نامه ای درخصوص اجرای فرصت مطالعاتی در وزارت علوم هستیم تا روند فعالیت در این حوزه یکپارچه شود. وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر روند اجرای فرصت مطالعاتی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی افزایش یافت

استخدام