صالح علاء و اکبر آزاد در رادیو تهران

Home / صالح علاء و اکبر آزاد در رادیو تهران

صالح علاء و اکبر آزاد در رادیو تهران
اکبر آزاد شاعر و ترانه‌سرا با حضور در برنامه «آب و تاب» با محمد صالح علاء گفتگو می‌کند.

صالح علاء و اکبر آزاد در رادیو تهران

اکبر آزاد شاعر و ترانه‌سرا با حضور در برنامه «آب و تاب» با محمد صالح علاء گفتگو می‌کند.
صالح علاء و اکبر آزاد در رادیو تهران