صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب 86 برابر شد

Home / صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب 86 برابر شد

صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب 86 برابر شد
صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال 96 به 46 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در آخرین سال حکومت پهلوی، 540 میلیون دلار بوده است.

صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب 86 برابر شد

صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال 96 به 46 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در آخرین سال حکومت پهلوی، 540 میلیون دلار بوده است.
صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب 86 برابر شد