سپاهان آماده پرواز به صدر جدول/ نتایج درخشان پرسپولیس

Home / سپاهان آماده پرواز به صدر جدول/ نتایج درخشان پرسپولیس

سپاهان آماده پرواز به صدر جدول/ نتایج درخشان پرسپولیس
تیم سپاهان در شرایطی قرار دارد که با یک تساوی هم عنوان قهرمانی نیم‌فصل اول را کسب خواهد کرد.

سپاهان آماده پرواز به صدر جدول/ نتایج درخشان پرسپولیس

تیم سپاهان در شرایطی قرار دارد که با یک تساوی هم عنوان قهرمانی نیم‌فصل اول را کسب خواهد کرد.
سپاهان آماده پرواز به صدر جدول/ نتایج درخشان پرسپولیس