زمستان سختی برای تردد در جاده‌ها پیش رو داریم

Home / زمستان سختی برای تردد در جاده‌ها پیش رو داریم

زمستان سختی برای تردد در جاده‌ها پیش رو داریم
جانشین فرمانده ناجا گفت: طبق پیش‌بینی‌ها امسال زمستان سختی برای تردد در جاده‌ها پیش رو خواهیم داشت.

زمستان سختی برای تردد در جاده‌ها پیش رو داریم

جانشین فرمانده ناجا گفت: طبق پیش‌بینی‌ها امسال زمستان سختی برای تردد در جاده‌ها پیش رو خواهیم داشت.
زمستان سختی برای تردد در جاده‌ها پیش رو داریم