جلسه نوبت عصر مجلس ساعت 14 برگزار می‌شود

Home / جلسه نوبت عصر مجلس ساعت 14 برگزار می‌شود

جلسه نوبت عصر مجلس ساعت 14 برگزار می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نمایندگان ساعت 14 امروز در نوبت عصر تشکیل جلسه علنی خواهند داد.

جلسه نوبت عصر مجلس ساعت 14 برگزار می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نمایندگان ساعت 14 امروز در نوبت عصر تشکیل جلسه علنی خواهند داد.
جلسه نوبت عصر مجلس ساعت 14 برگزار می‌شود