جزوه آمار و مدل سازی رشته تجربی

Home / جزوه آمار و مدل سازی رشته تجربی

جزوه آمار و مدل سازی رشته تجربی

جزوه آمار و مدل سازی رشته تجربیمحمد فرخ     این جزوه شامل بهنرین خلاصه آمار و مدل سازی با مثال های متعدد می باشد و در پایان نیز سوالات کنکور ده سال اخیر تا سال 95 آورده شده است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزوه آمار و مدل سازی رشته تجربی

جزوه آمار و مدل سازی رشته تجربیمحمد فرخ     این جزوه شامل بهنرین خلاصه آمار و مدل سازی با مثال های متعدد می باشد و در پایان نیز سوالات کنکور ده سال اخیر تا سال 95 آورده شده است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزوه آمار و مدل سازی رشته تجربی

اس ام اس جدید