جریمه سبقت از سمت راست چقدر است

Home / جریمه سبقت از سمت راست چقدر است

جریمه سبقت از سمت راست چقدر است
طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه سبقت از سمت راست در کلانشهرها 75 هزار تومان، در سایر شهرها 60 هزار تومان و در روستاها 45 هزار تومان است.

جریمه سبقت از سمت راست چقدر است

طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه سبقت از سمت راست در کلانشهرها 75 هزار تومان، در سایر شهرها 60 هزار تومان و در روستاها 45 هزار تومان است.
جریمه سبقت از سمت راست چقدر است