تیم دانشگاه آزاد در هفته هفتم و هشتم لیگ برتر ووشو صعود خواهد کرد

Home / تیم دانشگاه آزاد در هفته هفتم و هشتم لیگ برتر ووشو صعود خواهد کرد

تیم دانشگاه آزاد در هفته هفتم و هشتم لیگ برتر ووشو صعود خواهد کرد
سرمربی تیم ووشو بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما از این گروه صعود خواهیم کرد و مسابقه فینال سختی پیشرو خواهیم داشت.

تیم دانشگاه آزاد در هفته هفتم و هشتم لیگ برتر ووشو صعود خواهد کرد

سرمربی تیم ووشو بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما از این گروه صعود خواهیم کرد و مسابقه فینال سختی پیشرو خواهیم داشت.
تیم دانشگاه آزاد در هفته هفتم و هشتم لیگ برتر ووشو صعود خواهد کرد