ترامپ باید به تعطیلی دولت خاتمه دهد

Home / ترامپ باید به تعطیلی دولت خاتمه دهد

ترامپ باید به تعطیلی دولت خاتمه دهد
نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از رئیس جمهور کشورش خواست تا علاوه‌بر بازگشایی دولت برای چند هفته زمینه گفتگو را درباره بودجه دیوار مرزی فراهم کند.

ترامپ باید به تعطیلی دولت خاتمه دهد

نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از رئیس جمهور کشورش خواست تا علاوه‌بر بازگشایی دولت برای چند هفته زمینه گفتگو را درباره بودجه دیوار مرزی فراهم کند.
ترامپ باید به تعطیلی دولت خاتمه دهد