بیانیه بیت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی

Home / بیانیه بیت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی

بیانیه بیت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی
در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی ئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت وی پیامی صادر کرد.

بیانیه بیت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی

در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی ئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت وی پیامی صادر کرد.
بیانیه بیت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی