ایران شخصیت قهرمانی در آسیا را دارد

Home / ایران شخصیت قهرمانی در آسیا را دارد

ایران شخصیت قهرمانی در آسیا را دارد
ملی‌پوش سابق فوتبال ایران گفت: تیم ملی کار سختی در جام ملت‌های آسیا دارد ولی به‌خاطرِ شخصیتی که دارد می‌تواند قهرمان شود.

ایران شخصیت قهرمانی در آسیا را دارد

ملی‌پوش سابق فوتبال ایران گفت: تیم ملی کار سختی در جام ملت‌های آسیا دارد ولی به‌خاطرِ شخصیتی که دارد می‌تواند قهرمان شود.
ایران شخصیت قهرمانی در آسیا را دارد