انتقادات مودریچ را قبول دارم/ مشکلات را درون تیم حل کنیم

Home / انتقادات مودریچ را قبول دارم/ مشکلات را درون تیم حل کنیم

انتقادات مودریچ را قبول دارم/ مشکلات را درون تیم حل کنیم
باخت رئال‌ مادرید در خانه برابر رئال‌ سوسیداد پیامد سنگینی برای مادریدی‌ها به دنبال داشت تا جایی‌که در انتهای بازی مودریچ و راموس از شرایط تیم انتقاد کردند.

.

انتقادات مودریچ را قبول دارم/ مشکلات را درون تیم حل کنیم

باخت رئال‌ مادرید در خانه برابر رئال‌ سوسیداد پیامد سنگینی برای مادریدی‌ها به دنبال داشت تا جایی‌که در انتهای بازی مودریچ و راموس از شرایط تیم انتقاد کردند.

.
انتقادات مودریچ را قبول دارم/ مشکلات را درون تیم حل کنیم