«احضار» هفته آینده وارد بازار می‌شود

Home / «احضار» هفته آینده وارد بازار می‌شود

«احضار» هفته آینده وارد بازار می‌شود
مجموعه نمایش خانگی «احضار» که به‌تازگی پروانه نمایش قسمت‌های ابتدایی آن صادر شده است از هفته آینده توزیع می‌شود.

«احضار» هفته آینده وارد بازار می‌شود

مجموعه نمایش خانگی «احضار» که به‌تازگی پروانه نمایش قسمت‌های ابتدایی آن صادر شده است از هفته آینده توزیع می‌شود.
«احضار» هفته آینده وارد بازار می‌شود