اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌های روسیه را تمدید کرد

Home / اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌های روسیه را تمدید کرد

اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌های روسیه را تمدید کرد
یک رسانه انگلیسی گزارش داد اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌ها علیه روسیه را به مدت ۶ ماه تمدید کرده است.

اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌های روسیه را تمدید کرد

یک رسانه انگلیسی گزارش داد اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌ها علیه روسیه را به مدت ۶ ماه تمدید کرده است.
اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌های روسیه را تمدید کرد