آیه‌های 56تا 60 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ خلقت حضرت عیسی(ع)

Home / آیه‌های 56تا 60 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ خلقت حضرت عیسی(ع)

آیه‌های 56تا 60 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ خلقت حضرت عیسی(ع)
در هفتادمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های56 تا 60 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 56تا 60 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ خلقت حضرت عیسی(ع)

در هفتادمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های56 تا 60 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 56تا 60 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ خلقت حضرت عیسی(ع)