آیه‌های 196 تا 200 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پاداش شکیبایی

Home / آیه‌های 196 تا 200 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پاداش شکیبایی

آیه‌های 196 تا 200 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پاداش شکیبایی
در نود و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 196تا 200 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 196 تا 200 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پاداش شکیبایی

در نود و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 196تا 200 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 196 تا 200 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پاداش شکیبایی