آمریکا نمی‌تواند «معامله قرن» را به تنهایی پیش ببرد

Home / آمریکا نمی‌تواند «معامله قرن» را به تنهایی پیش ببرد

آمریکا نمی‌تواند «معامله قرن» را به تنهایی پیش ببرد
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ضمن انتقاد از مواضع آمریکا اعلام کرد آمریکا به تنهایی نمی‌تواند توافق صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها (معامله قرن) را پیش ببرد.

آمریکا نمی‌تواند «معامله قرن» را به تنهایی پیش ببرد

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ضمن انتقاد از مواضع آمریکا اعلام کرد آمریکا به تنهایی نمی‌تواند توافق صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها (معامله قرن) را پیش ببرد.
آمریکا نمی‌تواند «معامله قرن» را به تنهایی پیش ببرد