“بهرامی” رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز شد

Home / “بهرامی” رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز شد

محمدباقر بهرامی رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی شد.

محمدباقر بهرامی با حکم دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به‌سمت ریاست دانشکده علوم سیاسی این واحد منصوب شد.

بهرامی رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز شد
بهرامی رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز شد

بهرامی عضو هیئت علمی این دانشکده است و پیش از این سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. او همچنین بین سالهای 88 تا 91 سفیر ایران در جمهوری آذربایجان نیز بوده است.