نتایج اولیه کنکور سراسری تا 15 مرداد 96 اعلام می شود

Home / نتایج اولیه کنکور سراسری تا 15 مرداد 96 اعلام می شود

نتایج اولیه کنکور سراسری تا 15 مرداد 96 اعلام می شود

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری تا ۱۵ مرداد ۹۶ اعلام می شود. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری تا ۱۵ مرداد ۹۶ اعلام می شود. مشاور عالی رئیس سازمان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج اولیه کنکور سراسری تا 15 مرداد 96 اعلام می شود

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری تا ۱۵ مرداد ۹۶ اعلام می شود. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری تا ۱۵ مرداد ۹۶ اعلام می شود. مشاور عالی رئیس سازمان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج اولیه کنکور سراسری تا 15 مرداد 96 اعلام می شود