صدور مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید ارشد الکترونیک در پیام نور در سال 95

Home / صدور مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید ارشد الکترونیک در پیام نور در سال 95

صدور مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید ارشد الکترونیک در پیام نور در سال 95

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از اخذ مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور برای سال ۹۶-۹۵ خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی گفت: با موافقت وزارت علوم، تحقیقات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

صدور مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید ارشد الکترونیک در پیام نور در سال 95

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از اخذ مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور برای سال ۹۶-۹۵ خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی گفت: با موافقت وزارت علوم، تحقیقات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

صدور مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید ارشد الکترونیک در پیام نور در سال 95

wolrd press news