سرنوشت نامعلوم تاثیر معدل در کنکور 95

Home / سرنوشت نامعلوم تاثیر معدل در کنکور 95

سرنوشت نامعلوم تاثیر معدل در کنکور 95

آن زمان که برای حذف تدریجی کنکور کمیته ای تشکیل شد و این کمیته تصمیم گرفت تا به تدریج تاثیر سوابق تحصیلی بر نتیجه کنکور را بیشتر و بیشتر کند، هیچ کس فکرش را نمی کرد که پس از دو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سرنوشت نامعلوم تاثیر معدل در کنکور 95

آن زمان که برای حذف تدریجی کنکور کمیته ای تشکیل شد و این کمیته تصمیم گرفت تا به تدریج تاثیر سوابق تحصیلی بر نتیجه کنکور را بیشتر و بیشتر کند، هیچ کس فکرش را نمی کرد که پس از دو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سرنوشت نامعلوم تاثیر معدل در کنکور 95

دانلود فیلم خارجی

مجله اتومبیل